Privacy Statement Onderdelen Grossier

J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V., gevestigd aan Wilgenlaan 47A te Vinkeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V.

Wilgenlaan 47A

3645EM Vinkeveen

+31 (0) 297 21 22 22

onderdelengrossier.nl

info@onderdelengrossier.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Voor- en achternaam

-       Adresgegevens

-       Telefoonnummer

-       E-mailadres

-       IP-adres

-       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-       Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onderdelengrossier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

J&D van den Bosch verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn analytische cookies. Hieronder een overzicht:

COOKIE NaamCOOKIE Beschrijving
CART Bewaart de inhoud van uw winkelmandje.
CATEGORY_INFO Bewaart de categorie info lokaal, waardoor de website sneller laadt.
CUSTOMER Een versleutelde versie van uw klant ID in onze winkel.
CUSTOMER_AUTH Een indicator dat u ingelogd bent in de winkel.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van de klantgroep waar u toe behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat het klant segment ID op.
EXTERNAL_NO_CACHE Een flag die aangeeft of cache gebruikt mag worden of niet.
FRONTEND Uw sessie ID op de server
GUEST-VIEW Staat gasten toe hun bestelling te wijzigen.
LAST_CATEGORY De meest recente categorie die u bekeken heeft.
LAST_PRODUCT Het meest recente product dat u bekeken heeft.
NEWMESSAGE Geeft aan of een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of cache gebruikt mag worden.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelmand en bekeken producten op de site. 
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of u toestemming gegeven hebt voor het opslaan van cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die u recent bekeken heeft.
_utma  Google Analytics - Analytische cookie die websitegebruik meet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onderdelengrossier.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

J&D van den Bosch Saab- en Onderdelenspecialist B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onderdelengrossier.nl